CLEAN DENT WORKSPACE

HomeCLEAN DENT WORKSPACE

Zespół Wynalazców w składzie dr inż. Lech Dobrzański, dr n. med. Joanna Dobrzańska, prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż. Anna Achtelik-Franczak oraz mgr inż. Karolina Rudziarczyk z reprezentujący gliwickiego Asklepiosa oraz Centrum Medycyny i Stomatologii SOBIESKI mimo pandemii koronawirusa może zaliczyć do uadanych. W trudnych czasach pandemii, dzięki mobilizacji, która była konieczna aby móc dalej z powodzeniem realizować leczenie swoich Pacjentów, zdobył aż 12 nagród na targach wynalazków i innowacji na całym świecie!

 Otrzymaliśmy  7 złotych medali oraz 5 nagród specjalnych targów w Kanadzie, Malezji, Korei Południowej.  Uznanie zyskał system clean-DENT-workspace, który pozwala na zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa realizacji leczenia realizowanego w jamie ustnej Pacjenta podczas którego generowany jest aerozol kliniczny. System pozwala na likwidację aerozolu z przestrzeni gabinetu stomatologicznego, co pozwala na redukcję niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa środków ochrony indywidualnej.

Wynalazek przeszedł już wstępną fazę badawczą. W chwili obecnej wynalazcy są na etapie pozyskiwania finansowania na wdrożenie w życie tego systemu do masowej produkcji. System jest przedmiotem zgłoszenia patentowego złożonego już w czerwcu 2020 roku.

[hr]

Marzec 2020 – początek

Walka z wirusem w szumie informacyjnym

[twocol_one]

Rok 2020 obfitował w bardzo niespodziewane, także dla naszej firmy, wydarzenia. Rozpoczął się bardzo dobrze, by w marcu całkowicie zatrzymać się z powodu pierwszego lockdownu zarządzonego niemal w całej Europie. Był to czas, w którym WHO zarekomendowała zawieszenie udzielania usług stomatologicznych na czas całej pandemii. Oznaczało to zarówno dla Spółki Sobieski jak i spółki Asklepios konieczność odroczenia realizowanych planów leczenia na nieokreślony czas.  Pierwsze dni to oczywiście olbrzymia niepewność i gigantyczny szum informacyjny uniemożliwiający podjęcie odpowiednich działań pozwalających realizować leczenie stomatologiczne na najwyższym poziomie. W telewizji pojawiły się obrazki lekarzy, którzy wytapetowali folią jednorazową całe gabinety licząc, że wirusy się do niej nie przyczepią, zapominając, że może być to skuteczne jedynie jeśli folie będziemy wymieniać po każdym Pacjencie, co jest oczywiście niemożliwe bo proces jej montażu zajął tydzień. Pojawiły się humorystyczne obrazki lekarzy zamykających swoich Pacjentów pod kopułą z plexi. Niektóre z tych rozwiązań pojawiły się nawet w słynnym NATURE. W ten sposób lekarz mógł co najwyżej zbadać pobieżnie Pacjenta, ale o leczeniu z użyciem mikroskopu, z pomocą asysty i w każdym odcinku uzębienia nie mogło być mowy. Po kilku dniach obserwacji sytuacji było już pewne, że najbliższe tygodnie należy poświęcić na opracowanie skutecznego protokołu zabezpieczenia Personelu oraz Pacjentów przed wirusami, tak aby było możliwe powrócenie do leczenia Pacjentów najszybciej jak to możliwe. Przez cały 2020 rok nasz gabinet był otwarty dla naszych Pacjentów, których nie chcieliśmy zostawić bez opieki. Pojawiło się jednak fundamentalne pytanie: jak chronić się przed koronawirusem, tak aby zapewnić bezpieczeństwo zespołu i Pacjentów?

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

 

[/twocol_one_last]

[hr]

NIE DA SIĘ – nie istnieje!

[twocol_one]

Walka z wirusem – identyfikacja wroga

W naszej siedzibie znajduje się motto, które brzmi: „NIE DA SIĘ” nie istnieje!  Zebraliśmy cały Zespół i przystąpiliśmy do prac koncepcyjnych nad opracowaniem sposobu adaptacji do nowych warunków, słusznie zakładając, że sytuacja nie ulegnie normalizacji przez wiele kolejnych miesięcy.  Mając świadomość przełomowości tej chwili związanej ze zdiagnozowaniem nowego, niewidzialnego wroga, z którym będziemy musieli już walczyć zawsze, jakim jest wirus SARS-cov-2 oraz jego mutacje. W medycynie wcześniej takim przełomem były wirusy WZW i HIV, które wymusiły na medykach stosowanie zabezpieczeń i procedur chroniących przed wirusami przenoszonymi w wyniku kontaktu z krwią Pacjenta. Wtedy właśnie na szeroką skalę wdrożono używanie rękawiczek jednorazowych. Stało się to dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych XX. Wieku!  Teraz jest to standard, podobnie jak przyłbice ale jeszcze kilkanaście lat temu tak nie było. Wirus SARS-cov-2 powodujący chorobę COVID-19, przez którą przez 8 miesięcy roku 2020 zmarło na świecie niemal 2 mln ludzi, wymusił na ludziach zmianę myślenia o zagrożeniu w trakcie zabiegów medycznych. Szczególnie jaskrawo przedstawia się zagrożenie zarażeniem wirusem przenoszonym drogą kropelkową w wyniku nawet samego oddechu Pacjenta w trakcie zabiegów stomatologicznych wykonywanych przecież w bezpośrednio w ustach Pacjenta gdzie personel znajduje się w odległości kilkunastu-kilkudziesięciu centymetrów od jamy ustnej Pacjenta. Statystki są przecież zatrważające. Wirus ten zabił więcej osób niż tych które zginęły we wszystkich wypadkach samochodowych na świecie w roku 2019! Dla porównania na grypę i jej powikłania w Polsce zmarły w 2019 roku 143 osoby, gdy tymczasem na COVID-19 w 8 miesięcy 2020 roku niemal 30 000 osób. I to mimo zachowania nadzwyczajnych środków ostrożności przez całe społeczeństwo oraz czasowe wyłączenie niemal całej gospodarki w wyniku przeróżnych unormowań wprowadzanych przez rząd przez cały rok. Zatrważające ile osób musiałoby umrzeć jakbyśmy nie zareagowali wprowadzeniem zasad dystansu społecznego.

 

 

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

 

Jasnym jest także, że niemożliwe jest zamknięcie w domu przez całe społeczeństwo i nie kontaktowanie się przez wiele tygodni (tak zwana koncepcja STOP – zostań w domu). Nawet w trakcie tzw. twardych lockdown`ów bardzo duża część gospodarki musi pracować normalnie. Co oczywiste jest to służba zdrowia, ale także wytwórcy, dostawcy i sklepy z artykułami spożywczymi,  służby mundurowe,  ale także przemysł, w tym w szczególności energetyka. Z tego też powodu najważniejszym jest opracowanie procedur postępowania w każdej z dziedzin życia społeczeństwa, aby możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa osób kontaktujących się tak aby minimalizować ryzyko przenoszenia wirusa i ciężkiego przebiegu zakażenia. Izolowanie jest możliwe np. wśród nauczycieli, w tym akademickich, uczniów i przedszkolaków (dwie ostatnie grupy przechodzą zakażenie lekko, często bezobjawowo).

W przypadku pandemii sars-cov-2 bardzo istotne jest unikanie długotrwałego kontaktu twarzą w twarz z osobą zakażoną, w szczególności w ciasnych, niewentylowanych pomieszczeniach. W stomatologii z tego powodu konieczne było ograniczenie liczby osób przebywających w jednym momencie w zespole gabinetów. Konieczne było wyłączenie z użytkowania poczekalni. Z tego samego powodu konieczne jest wydłużenie czasu pomiędzy wizytami poszczególnych Pacjentów, aby możliwe było przewietrzenie gabinetu.

Odpowiedzialny lekarz dentysta musi sobie zdawać sprawę z zagrożenia jakie niesie nie przestrzeganie przez jego personel oraz jego samego najwyższych standardów bezpieczeństwa przed, w trakcie oraz po zabiegu stomatologicznym.  Jeśli w gabinecie stomatologicznym nie byłyby zachowane wdrożone standardy to przede wszystkim w krótkim czasie cały personel byłyby chory i to ciężko, co skutkowałoby wielomiesięcznymi przestojami w realizacji planów leczenia. Jednocześnie istotna jest odpowiedzialność epidemiologiczna. Nieprzestrzeganie zasad przez gabinet stomatologiczny i przyjmowanie Pacjentów bez środków ochrony przez zarażony personel mogłoby doprowadzić do powstania dużego ogniska zakażeń. Z tego też powodu środki bezpieczeństwa w gabinecie stomatologicznym muszą być największe spośród wszystkich specjalności realizujących leczenia ambulatoryjne nie wymagające długoczasowego pobytu Pacjenta.

 

 

[/twocol_one_last]

[hr]

Clean-dent-workspace – innowacyjna koncepcja pracy gabinetu stomatologicznego.

Koncepcja opracowana została w Zespole dr. inż. Lecha Dobrzańskiego będącego Prezesem Centrum Medycyny i Stomatologii SOBIESKI oraz Prezesem Zarządu Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnego Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej ASKLEPIOS.

[twocol_one]

Doktor Lech Dobrzański wraz Zespołem: dr n. med. Joanną Dobrzańską, prof. dr. hab. inż. Leszkiem A. Dobrzańskim, dr inż. Anną Achtelik-Franczak oraz mgr inż. Karoliną Rudziarczyk opracowali strategię SPEC walki z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 w warunkach gabinetu stomatologicznego i pełnej ochrony personelu i Pacjentów w trakcie wykonywania wszystkich zabiegów stomatologicznych niezależnie od faktu infekcji wirusowej Pacjenta.

Na początek odrzucono strategię STOP rekomendowaną przez WHO jako jedyny sposób skutecznej walki z sars-cov-2 w stomatologii, i jej rozwiązania:

Systemowe,
Techniczne,
Organizacyjne
Personalne

Pierwszym i niezbędnym krokiem dla zabezpieczenia personelu medycznego było skupienie się na ostatnim punkcie tej strategii i zaostrzenie wymagań Środków Ochrony Indywidualnej ŚOI (j.ang. Personal Protection Equipment PPE), co w przypadku leczenia stomatologicznego jest nieskuteczne, gdyż radykalnie utrudnia lub czasem nawet uniemożliwia lekarzom dentystom wykonywanie zabiegów. Używanie gogli, przyłbic i jeszcze boksów z pleksi wprowadza zniekształcenie pola widzenia i występowanie zjawiska paralaksy. Używanie dwóch lub nawet 3 par rękawiczek lateksowych powoduje ograniczenie ruchów i wręcz całkowitą utratę zdolności wykonywania precyzyjnych ruchów, które są istotą leczenia stomatologicznego. Dodatkowo użytkowanie kombinezonów ochronnych tzw. misiów powoduje, że niemożliwe jest wykonywanie więcej niż kilku zabiegów w ciągu jednego dnia, gdyż jest to bardzo męczące w trakcie wykonywania zabiegów.

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

Postępowanie takie, choć konieczne i wymagane nie jest absolutnie wystarczające, o czym świadczy fakt, że nadal personel medyczny stanowi istotny odsetek osób zarażonych.  Strategia STOP oparta jest o  działania typu ex post (po tym, jak problem wystąpi trzeba go osłabiać).

Innowacyjna, opracowana przez Zespól Sobieskiego i Asklepiosa strategia SPEC jest jedynym zaproponowanym działaniem typu ex ante (nie dopuścić do generacji problemu!).  Ta cecha świadczy o absolutnej wyjątkowości i przełomowości proponowanego przez Zespół Sobieskiego i Asklepiosa rozwiązania nazwanego clean-DENT-workspace. Strategia SPEC wzięła nazwę od zawierania w niej następujących cech:

Systemowe rozwiązanie,
Przeciwdziałanie,
Efektywność,
Czynnik sprawczy do wyeliminowania.

Nasze rozwiązanie trafia w przyczynę a nie zajmuje się skutkiem, a czynnik sprawczy (czyli przede wszystkim aerozol kliniczny i oddechowy) winien być eliminowany a nie tolerowany lub co najwyżej osłabiany.

[/twocol_one_last]

[hr]…

[twocol_one]Clean-DENT-workspace to rozwiązanie, będące systemem wielu kompleksowych urządzeń. Ma za zadanie eliminację aerozolu klinicznego u źródła bezpośredni z linii z przestrzeni gabinetu stomatologicznego poprzez jego zebranie bezpośrednio do bezpiecznego epidemiologicznie pojemnika i jego całkowitą dezaktywację i dekontaminację stanowiąc przeciwwagę dla pośredniego izolowania się personelu medycznego od chorobotwórczego aerozolu i tolerowanie jego obecności w całej przestrzeni gabinetu stomatologicznego. Służy temu system urządzeń i bez któregokolwiek z nich nie można by zapewnić skutecznej ochrony personelu stomatologicznego przed koronawirusem. Warto zwrócić uwagę, że wielkość koronawirusa sars-cov-2 to 30-150 nanometrów (a więc 0,000 000 030 metra do 0,000 000 150 metra!)

Najważniejszym i najbardziej charakterystycznym elementem tego systemu jest Maska Pacjenta, która jest przedmiotem zgłoszenia patentowego złożonego w czerwcu 2020 roku przez Zespół Wynalazców.

Innowacyjna Maska Pacjenta od Asklepiosa pomimo, że jest nakładana na twarz pacjenta, nie służy ochronie jego zdrowia jak ma to miejsce w maseczkach i maskach stosowanych powszechnie.  Wręcz przeciwnie maska ta zabezpiecza całą przestrzeń gabinetu stomatologicznego i to w obrębie jamy ustnej pacjenta i wszystkie obecne w nim osoby, w tym personel medyczny, które uczestniczy w realizacji leczenia. Jest to jedyne znane na świecie rozwiązanie, w którym lekarz dentysta i jego asysta  mają możliwość skutecznego odizolowania się od szkodliwego i zaraźliwego bioaerozolu

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

wydychanego przez pacjenta i nie skazani są na wdychanie wydychanego przez niego powietrza wraz z aerozolem klinicznym.  Obecnie stosowane filtry mają pory, które pozwalają na skuteczne filtrowanie cząstek o wielkościach mikrometrycznych. Skuteczność wszystkich filtrów używanych obecnie np. FFP3 to 99%. W pozostałym procencie zawierają się właśnie wirusy. Pory występujące w filtrach najskuteczniejszych masek są co najmniej 2 do 7,5 raza większe. Oczywiście wirusy przemieszczają się wraz z cząstkami płynów i nie zawsze ich cząstka rezydent jest aż tak mała, ale przebywanie w pomieszczeniu gdzie jest zarażony Pacjent, który ma wykonywany zabieg stomatologiczny z użyciem urządzeń

[/twocol_one_last]

[hr][hr]…

VIRUS FREE DENTISTRY – maksymalna dostępna ochrona już teraz

[twocol_one]

System clean-DENT-dentistry  jest wdrażany sukcesywnie przez Centrum Sobieski i Centrum Asklepios. Jego całkowite opracowanie wymaga jeszcze ok. 10-20 miesięcy intensywnych prac i dużych nakładów inwestycyjnych koniecznych na prace badawczo-rozwojowe. Wynalazcy starają się pozyskać dodatkowe finansowanie tych zadań, aby skrócić ten czas. Prace badawczo-rozwojowe muszą zostać wykonane w szczególności w zakresie opracowania skutecznych modeli wirtualnych rozprzestrzeniania się aerozolu w trakcie zabiegów stomatologicznych, przeprowadzenia testów walidacyjnych elementów systemu oraz testów użyteczności w warunkach gabinetu stomatologicznego. Mimo, że rozpoczął się już proces szczepienia populacji warto zwrócić uwagę, że niebezpieczeństwo dla personelu medycznego ze strony zarówno wirusa sars-cov-2 jak i innych coraz prościej migrujących wirusów jest nadal bardzo wysokie. Wykonanie szczepień nie może uśpić czujności personelu medycznego względem tego problemu. Szczepionki pozwolą na zmniejszenie wskaźnika umieralności i ciężkich przebiegów choroby. Nadal jednak personel medyczny będzie narażony na działanie groźnych drobnoustrojów i powinien mieć możliwość skutecznie się przed nim bronić.

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

Virus free denristry  to koncepcja zabezpieczenia personelu medycznego i pacjentów obejmująca wszystkie aspekty przygotowania sposobu organizacji pracy zespołu gabinetu stomatologicznego, sposobu zabezpieczenia się personelu medycznego w trakcie zabiegu, opracowanie procedur medycznych z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników leczenia. W jego ramach opracowaliśmy procedury przyjmowania Pacjentów z uwzględnieniem szerokiego testowania Pacjentów na obecność wirusa sars-cov-2, zmiany trybu pracy, wydłużenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie wizyty, zmianę procedur przygotowywania gabinetu to każdego zabiegu i szerokie stosowanie ozonatora. Wykaz działań jest oczywiście bardzo szeroki.

 

Pełne bezpieczeństwo zabiegów w pandemii

 

Aktualne działania pozwalają na skuteczne i bezpieczne realizowanie planów leczenia Pacjentów co do których nie ma wątpliwości, że są zdrowi. Wdrożone procedury są jednak bardzo czasochłonne, przede wszystkim przez konieczność gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni w gabinecie stomatologicznym po każdym zabiegu. Oczekiwanym rozwiązaniem jest wyeliminowanie aerozolu z przestrzeni gabinetu, co uprości procedury przy zachowaniu takiego samego poziomu bezpieczeństwa.

[/twocol_one_last]

Sobieski i Asklepios wśród najbardziej utytułowanych wynalazców w Polsce w 2020 roku!

Nasza koncepcja została bardzo dobrze oceniona na całym świecie. Otrzymaliśmy w sumie 7 złotych medali oraz 5 bardzo prestiżowych nagród specjalnych! Braliśmy udział zarówno w targach dedykowanych walce z covid-19 jak i targach ogólnotematycznych. Targi miały oczywiście charakter wyłącznie wirtualny ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Dzięki temu ich zasięg był dużo większy niż podczas ogólnych targów innowacji i wynalazków w latach poprzednich. Zespół wynalazców z Gliwic znalazł się wśród najbardziej utytułowanych zespołów wynalazców w Polsce.

Szczególnie zostaliśmy docenieni na targach:

 1. International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2020 “The 5th Anniversary” w Toronto w Kanadzie. Otrzymaliśmy tam:
 2. nagrodę dla najlepszej dwudziestki targów o nazwie TOP 20 Best Invention Award
 3. Nagrodę specjalną organizatora targów o nazwie Special Awards by Toronto International Society of Innovation & Advanced
 4. Gold Medal
 5. COVID-19 International Innowvation Award Malysia Technology Expo 2020 Special Edition w Selangor w Malezji. Otrzymaliśmy tam:
 6. International Federation of Inventors Assciations (IFIA) BEST INVENTION MEDAL
 7. Best Presentation Award
 8. Gold Medal
 • 4th World Invention Academic Conference WIAC 2020 w Seulu w Korei Południowej. Otrzymaliśmy tam:
 1. Special Awards AICA
 2. Gold Medal

Dodatkowo otrzymaliśmy także Złote Medale na targach:

 1. International Warsaw Invention Show IWIS 2020 w Warszawie w Polsce
 2. Sri Lanka International Invention Exhibition and Competition 2020 w Colombo na Sri Lance
 3. IIDC – International Invention and Design Competition 2020 w Hong-Kongu w Chinach
 4. Kaohsiung International Invention and Design Expo 2020 na Tajwanie

Wszystkie nagrody zostały przyznane  w okresie czerwiec- grudzień 2020 roku.

image
https://www.asklepiosimplants.pl/wp-content/themes/hazel/
https://www.asklepiosimplants.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/lbdcom/ftp/asklepiosimplants/implants/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off