IMSKA-MAT

HomeIMSKA-MAT

Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo realizuje projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój Unii Europejskiej pt „IMSKA-MAT Innowacyjne implanto-skafoldy stomatologiczne i szczękowo-twarzowe wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym ADD-MAT”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych implanto-skafoldów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym.

Implanto-skafoldy dzięki swojej innowacyjnej budowie i sposobowi wytwarzania umożliwiają zastosowanie całkowicie nowego podejścia do kwestii implantacji
elementów protetycznych w miejsce utraconych zębów oraz kości twarzo-czaszki. Implanto-skafold stomatologiczny może mieć kształt przypominający typowy implant stomatologiczny, jednak dzięki zastosowaniu stref siatki ADD-3D może być znacząco mniejszy przy zachowaniu tych samych parametrów utrzymania co klasyczny implant, a to umożliwia zarówno wykonanie mniej inwazyjnego zabiegu jak również zwiększa liczbę Pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu implantacji nawet w przypadku znacznych ubytków kostnych. Innowacyjna technologia ADD-MAT pozwala także na wytwarzanie indywidualnych implanto-skafoldów (zarówno stomatologicznych jak i szczękowo-twarzowych) dedykowanych konkretnej przestrzeni kostnej. Jest to pierwsza technologia, która wykorzystując dane pozyskane z tomografii CBCT pozwala na wykonanie skutecznej implantacji natychmiastowej w miejsce usuwanego w trakcie tego samego zabiegu zęba, a dzięki prostocie procedury klinicznej pozwala na rozszerzenie grona implantologów o lekarzy dentystów ogólnie praktykujących.

Efekty projektu to wdrożenie do sprzedaży elementów protetycznych posiadających następujące cechy:
1. prostota procedury implantacyjnej,
2. skrócenie czasu rekonwalescencji do kilku godzin,
3. zmniejszenie rozległości zabiegu,
4. możliwość natychmiastowego wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej,
5. umożliwienie wykonywania precyzyjnych zabiegów rekonstrukcji kości twarzo-czaszki w oparciu o CBCT

Wartość projektu: 14 727 464,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 857 900,63 zł

Wkład własny: 3 869 564,17 zł

Beneficjent: Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 12/1 KRS 0000523919

www.mapadotacji.gov.pl

image
http://www.asklepiosimplants.pl/wp-content/themes/hazel/
http://www.asklepiosimplants.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/lbdcom/ftp/asklepiosimplants/implants/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off